Parkeringstillstånd

Onsdag den 25te januari delar vi ut parkeringstillstånd inför 2023. Ni som redan har p-tillstånd kan komma förbi styrelserummet mellan 18:30-19:30 för att hämta p-tillstånd.