Portelefoninstallation

Porttelefonerna är nu i bruk!

Varje lägenhet har möjlighet att registrera max två telefonnummer i telefonsystemet. Det är endast tillåtet att registrera namn och nummer tillhörande boende i föreningen, dvs medlemmar, hyresgäster och andrahandshyresgäster.

Önskar du lägga till/ta bort eller ändra nummer i porttelefonen ska du maila styrelsen.

Uppge:

  • Namn
  • Nummer
  • Lägenhetsnummer (internt, dvs 5 siffror)
  • Vilket hus du bor i

Uppdatering av porttelefonsystemet sker ca en gång per månad.

Porttelefon instruktionBesökarinstruktion porttelefon