Avgiftsfritt 1 juli – 31 december 2022

Startdatum för stambyte är nu satt och styrelsen har beslutat att Q3 och Q4 kommer vara avgiftsfritt även 2022. Detta för att medlemmarna ska få bättre ekonomisk utgångspunkt för ett eventuellt tillfälligt boende när det väl är dags för stambyte.