Beslut från extrastämman

2021-11-17 röstade stämman genom majoritet med god marginal igenom nedsättning av insatser med 99 500 000 kr i enlighet med styrelsens förslag. Se protokoll från stämman för nedsättningen för varje lägenhet.

Utbetalning av nedsättningsbelopp kan ske först 12 månader efter att beslut om nedsättning registrerats hos Bolagsverket. Detta förväntas ske inom 2 veckor.

Styrelsen tackar för medlemmarnas engagemang och kommer att behandla de andra förslag och synpunkter som lyftes, t ex avgiftsfria månader, samt tar med sig att information om stambyte efterfrågades.