Kallelse till extra föreningsstämma 2021

Kallelse till extra föreningsstämma onsdag den 17de november 2021 och samtliga bilagor.

PM – Information om hantering av överskott

Bilaga 1 – Utredning renoveringsbehov, Projektledarhuset

Bilaga 2 – Tabell över nedsättning av insatser, 2 förslag

Bilaga 3 – Förslag text vid överlåtelse

Fullmakt – Fullmakt finns utskrivet om någon inte har möjlighet att skriva ut själv.