Markförsäljning och utbetalning

Inför utbetalningen behöver vi kontouppgifter till alla medlemmar. Vänligen fyll i blanketten och lämna in den till styrelsen eller skicka era uppgifter till styrelsen@tomteboda1.se. Utbetalningen är planerad att ske slutet av året.

English

Before the payment from the land sale, we need account information for all members. Please fill in the form and submit it to the board or send your information to styrelsen@tomteboda1.se. The payout is planned to occur at the end of the year.

Bankinformation blankett