Nedsättning av insatser

Kära medlemmar,

Det har av vår revisionsbyrå påpekats att vi eventuellt måste beskattas på markförsäljningen. När detta projektet drogs igång runt 2015 förutsatte de skattejuristerna föreningen anlitat att detta skulle vara en skattefri transaktion. Eftersom osäkerhet kring detta nu råder har styrelsen tagit beslutet att avsätta 40 miljoner till ett skattekonto. Detta har vi gjort för att ha ryggen fri och undvika dyrt vite. 

Detta kommer påverka nedsättningen av insatserna då vi inte kan ta det från det beställda underhållet vi har som t.ex. stambytet. Att nedsättningen påverkas i första hand står också skrivet i det PM som togs fram inför extrastämman, att nedsättningen kan nedsättas krona för krona vid behov.

Ambitionen är att hela nedsättningen ska kunna genomföras men att det blir i två steg. Detta förutsätter dock att vi får rätt i frågan om skatt och att transaktionen ska vara skattefri i enlighet med de ursprungliga uppgifterna från skattejurist. Det ska tilläggas att ingen vi varit i kontakt med har varit med om ett dylikt scenario där en förening haft förmånen att kunna sälja mark såsom vi. Ett yrkande skickas in med föreningens inkomstdeklaration och ett slutligt besked kan väntas fås först vid utgången av 2023.

Om tidsplanen fortlöper som den ska kommer då ca 60% av beloppet som står i Excel-dokumentet på hemsidan betalas ut i december.

Precis som tidigare uppmanar vi i enlighet med vår jurist att det avtalas mellan parter vid en överlåtelse hur nedsättningen ska hanteras.

Styrelsen