Default image

Styrelsen

Portelefoninstallation

Porttelefonerna är nu i bruk! Varje lägenhet har möjlighet att registrera max två telefonnummer i telefonsystemet. Det är endast tillåtet att registrera namn och nummer tillhörande boende i föreningen, dvs medlemmar, hyresgäster och andrahandshyresgäster. Önskar du lägga till/ta bort eller…

Gemensamma utrymmen

Gemensamma utrymmen Nu finns en karta över gemensamma utrymmen, t.ex tvättstuga, gym och bastu samt cykelrum på sidan För boende Elektronisk ansökan om andrahandsuthyrningar Styrelsen inför en elektronisk ansökan om andrahandsuthyrningar vilket minskar administrationen och underlättar för medlemmar. Ansöka på:…