Styrelsen

Styrelsen

Uppdatering om stambyte

Badrum

Styrelsen har under december erhållit anbud från sex entreprenörer, möte med tre av dessa entreprenörer är bokad till januari. Enligt entreprenörernas planering kan stambytet börja tidigast vecka 10 2022. Mer information kommer så fort styrelsen har valt entreprenör. God jul…

Beslut från extrastämman

2021-11-17 röstade stämman genom majoritet med god marginal igenom nedsättning av insatser med 99 500 000 kr i enlighet med styrelsens förslag. Se protokoll från stämman för nedsättningen för varje lägenhet. Utbetalning av nedsättningsbelopp kan ske först 12 månader efter att beslut…

Skatteverket Återbetalning av insats i en BRF

Skatteupplysningen: 0771-567 567 www.skatteverket.se Fråga/ärende: Skatteverket Återbetalning av insats i en BRF Vi är en bostadsrättsförening som har fått ett stort överskott efter en markförsäljning. Överskott kvarstår även efter kontant bekostnad av stambyte och fönsterbyte. Några andra större underhållsarbeten finns inte i närtid.…

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma onsdag den 17de november 2021 och samtliga bilagor. PM – Information om hantering av överskott Bilaga 1 – Utredning renoveringsbehov, Projektledarhuset Bilaga 2 – Tabell över nedsättning av insatser, 2 förslag Bilaga 3 – Förslag text vid…

Påminnelse inför stämma

Påminnelse inför kommande stämma, enligt stadgar: Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska anmäla detta senast före 3/11 onsdag. Vänligen följ mallen för motion.  Notera! Utifrån beräkningar utförd av styrelsen är maximalt 100 mkr avsatt för utdelning.…

Information från Nordrs arbetsplats

Solnavägen 2021-10-15FAQ Markarbeten och sprängning under hösten-vår 2021-22 Markarbeten under oktober 2021 – maj 2022Markarbeten pågår under hösten i form av fälla träd, schaktning, ledningsflytt, pålning samtsprängning. Transport av schaktmassor. Grundläggningsarbeten av garage och hus påbörjas under vintern. Tid och…

Markförsäljning

Föreningen har nu slutfört transaktionen med Nordr och fått in 212 mkr på kontot. Preliminärt datum för extra föreningsstämma är 17:e november till vilken kallelse kommer ut senast 2 veckor innan stämman. Styrelsen undanber enskilda frågor om detta i nuläget då…