Styrelsen

Styrelsen

Information från Nordrs arbetsplats

De kommande månaderna kommer arbete att övergå från markarbeten i vår första etapp till arbeten medbottenplatta och stomresning. Område i blått = Arbete med sprängning och utforsling av berg. Sprängningsarbete beräknas vara klaraunder v17. Arbete med utforsling av berg pågår…

Markförsäljning och utbetalning

Inför utbetalningen behöver vi kontouppgifter till alla medlemmar. Vänligen fyll i blanketten och lämna in den till styrelsen eller skicka era uppgifter till styrelsen@tomteboda1.se. Utbetalningen är planerad att ske slutet av året. English Before the payment from the land sale,…

Stambyte och våtrumsrenovering

Badrum

Nu är ett avtal påskriven med Stambytesgruppen för att utföra stambytet. Planen är att starta v.18 med hus 4. Se dokumenten neden för planering och mer information. Inför stambytet behöver vi mejl och telefonnummer till alla medlemmar och hyresgäster. Ni…

Fönsterbyte

Tumba Glas som ska utföra fönsterbytet kommer besöka några lägenheter och mäta fönster den 15 De kommer dela ut aviseringslappar till de berörda lägenheterna, detta kommer inte beröra de som inte får något i posten. English Tumba Glas, who will…

Information från Nordrs arbetsplats

Information inför v.10 t.o.m v.16 Tid och datum för sprängning Sprängning pågår vardagar: Måndag -Torsdag mellan 09:00-16:00 med start Klockan: 10:00, 12:00, 14:00 och 16:00 OBS! Från och med Onsdag kommer en reservtid att läggas till (16:30) Tid och datum för sprängning från…

Information från Nordrs arbetsplats

 FAQ Markarbeten och sprängning under hösten-vår 2021-22 Markarbeten under oktober 2021 – maj 2022 Markarbeten pågår under hösten i form av schaktning, ledningsflytt, pålning samt sprängning. Transporter av schaktmassor. Grundläggningsarbeten påbörjas under vintern av garage och hus. Tid och datum…

Information från Nordrs arbetsplats

Information från Norder: De kommande månaderna kommer arbete att förflyttas från Solnavägen upp till i slänten mot Brf Tomteboda.Område i rött = Ledningsflytt som pågår fortsätter längs med hela Solnavägen förbi etapp 3 väntas pågå till mitten av februari. Området…