Kategori Nyheter

Generella nyheter, om ett inlägg inte passar i någon annan kategori så lägger man den posten i den här kategorin.

Ta hand om varandra!

Med anledning av nuvarande situation med coronaviruset vill styrelsen påminna alla boende i föreningen om att tänka på sina medmänniskor och visa extra hänsyn i våra gemensamma utrymmen.  Visa särskild hänsyn i gemensamma utrymmen där man är tvungen att vistas,…

Påminnelse om avslut TV-abonnemang

Som tidigare aviserat har föreningen sagt upp abonnemanget med tidigare analoga TV-leverantör från den 1/4 2020. Detta betyder att det inte kommer finnas TV “från väggen” från den 1/4 2020. Styrelsen vill därför påminna alla boende (sista påminnelsen) om att du…

Uppdatering markförsäljning

Detaljplanen för marken som ska säljas antogs av byggnadsnämnden i Solna den 17 Nu ska ärendet även behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige innan detaljplanen blir formellt antagen. Därefter kan planen vinna laga kraft och köpet av marken kan gå igenom.

Markförsäljning och styrelsearbete

På måndag 17/2 tas detaljplaneförslaget upp i byggnadsnämnden för godkännande. Därefter ska frågan behandlas i ytterligare instans innan detaljplanen förhoppningsvis antas. Kort efter antagande kan planen vinna laga kraft om ingen överklagar. Därefter kan markförsäljningen realiseras.  Vi har alltså spännande…

Information om låstuberna

Vänligen kom ihåg följande gällande låstuberna  Det går endast att hänga UNDERNYCKELN (dvs nyckeln till det undre låset) i tuben Du ska BARA hänga undernyckeln i tuben (INGA andra nycklar eller nyckelringar får hänga där) Lås ENDAST det undre låset när du går…

Viktig information om elräkningen!

HÄR FÖLJER VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM HAR SYNPUNKTER PÅ DIN ELRÄKNING FÖR DETTA KVARTAL! Sedan ca 1 år har inläsningscentralen för samtliga elmätare i föreningen varit sönder. Detta innebär att vi under perioden inte har kunnat debitera efter verklig…

Facebookgrupp för boende

Gruppen är till för kommunikation mellan boende, exempelvis Utlåning av grejer Köp/sälj/skänk Utbyta idéer Grannsamverkan Gruppen heter Brf Tomteboda 1, Fogdevreten. Gå gärna med!

Avfall och återvinning

På förekommen anledning vill styrelsen informera medlemmar och hyresgäster om föreningens regler gällande avfall och återvinning. Moloker för hushållssopor finns utanför hus 4, 8 och 14. I dessa får endast hushållssopor som inte kan återvinnas eller återbrukas slängas. Inga sopor…

Portelefoninstallation

Porttelefonerna är nu i bruk! Varje lägenhet har möjlighet att registrera max två telefonnummer i telefonsystemet. Det är endast tillåtet att registrera namn och nummer tillhörande boende i föreningen, dvs medlemmar, hyresgäster och andrahandshyresgäster. Önskar du lägga till/ta bort eller…