Kategori Nyheter

Generella nyheter, om ett inlägg inte passar i någon annan kategori så lägger man den posten i den här kategorin.

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma onsdag den 17de november 2021 och samtliga bilagor. PM – Information om hantering av överskott Bilaga 1 – Utredning renoveringsbehov, Projektledarhuset Bilaga 2 – Tabell över nedsättning av insatser, 2 förslag Bilaga 3 – Förslag text vid…

Påminnelse inför stämma

Påminnelse inför kommande stämma, enligt stadgar: Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska anmäla detta senast före 3/11 onsdag. Vänligen följ mallen för motion.  Notera! Utifrån beräkningar utförd av styrelsen är maximalt 100 mkr avsatt för utdelning.…

Information från Nordrs arbetsplats

Solnavägen 2021-10-15FAQ Markarbeten och sprängning under hösten-vår 2021-22 Markarbeten under oktober 2021 – maj 2022Markarbeten pågår under hösten i form av fälla träd, schaktning, ledningsflytt, pålning samtsprängning. Transport av schaktmassor. Grundläggningsarbeten av garage och hus påbörjas under vintern. Tid och…

Parkeringstillstånd

Vi har pausat nyförsäljningen av p-tillstånd längst med gatan. Däremot kan du teckna abonnemang via Aimos kundtjänst (per telefon) som gäller på nedre parkeringsdäcket. Billigaste alternativet är att teckna 3 månader. kundservice@aimopark.se Tack!

Markförsäljning

Föreningen har nu slutfört transaktionen med Nordr och fått in 212 mkr på kontot. Preliminärt datum för extra föreningsstämma är 17:e november till vilken kallelse kommer ut senast 2 veckor innan stämman. Styrelsen undanber enskilda frågor om detta i nuläget då…

Låskolv och låstavla

På grund av att flera har tappat bort nycklar till låskolvarna som används för bokning av tvättstugan, behöver vi nu rensa låstavlan och ta bort oanvända låskolvar. Alla röda låskolvar är nu markerade med ett gult klistermärke, vänligen ta bort…

Träffa styrelsen-tider

TRÄFFA STYRELSEN-TIDER KL 18:30 – 19:00 (1:a och 3:e onsdagen i månaden) Vid kontakt med styrelsen på andra tider än ”Träffa styrelsen-tiden” hänvisar vi till kontaktformuläret här på hemsidan. Var god uppge ditt gamla/interna lägenhetsnummer (det står på din dörr).…

Stambyte och badrumsrenovering

Badrum

Stambyte Att göra ett stambyte är en nödvändig underhållsåtgärd. Vattenledningar och rörstammar slits ut efter hand och måste bytas för att förhindra omfattande vatten- och avlopps läckor. Detta innebär att alla vattenledningar och avloppsrör i huset byts ut. Rören är…

Förtydligande avseende parkering

På grund av intensiva förhandlingar med Akademiska Hus om vår framtida parkeringssituation har vi blivit tvungna att sluta sälja de månatliga, rabatterade biljetterna samt tillfälligt sluta sälja våra egna parkeringsabonnemang.  Befintliga parkeringsabonnemang gäller även fortsättningsvis längs gatan samt vid hus…

Covid-19

Styrelsen i Brf Tomteboda 1 vill påminna om det fortsatt ansträngda Corona läget. Det är vi tillsammans som gör skillnaden så tänk på avstånd i våra gemensamma utrymmen speciellt tvättstuga, gym och hissar. Det är många som jobbar hemifrån så…